BIỆT THỰ ĐẸP 3 MẶT TIỀN

BIỆT THỰ ĐẸP 3 MẶT TIỀN

Chủ đầu tư: Chị Tâm (0913 462151)

Địa chỉ: Đường Nguyễn Bích Sơn, Đà Nẵng

Hình ảnh dự án