NVT Restaurant

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

 

Tên công trình: NVT Restaurant

Chủ đầu tư: Đàm Hữu Hoàng

Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 2018

Tổng diện tích xây dựng: 800m2

Nhà hàng hải sản với phong cách hiện đại được GLORY ARCHITECTURE thiết kế trọn gói.

 

Một số hình ảnh tham khảo:

Dự án khác