BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI (Full House)

BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI (Full House)

Với phong cách thiết kế tường sơn trắng cửa kính sáng choang và sân vườn rộng rãi