XÂY DỰNG

Xây dựng

Xây dựng phần thô (VND/m3)

3.400.000 – 3.600.000 VNĐ

Liên hệ

Xây dựng

Thuê hệ Shoring (VND/tấn)

6.500.000 VNĐ

Liên hệ

Xây dựng

Đào móng công trình (VND/m3)

15.000.000 VNĐ

Liên hệ