Vũ Hữu Minh Tính

Vũ Hữu Minh Tính

Tên công trình: Vũ Hữu Minh Tính

Chủ đầu tư: Vũ Hữu Minh Tính

Địa chỉ: Nguyễn Duy Hiệu, Đà Nẵng

Năm hoàn thành: 2018

Tổng diện tích xây dựng: 90m2

Nhà phố phong cách hiện đại được GLORY ARCHITECTURE thiết kế trọn gói.

Hình ảnh dự án